Publications

X Author: Maithili Iyer

2021

2017

Sarraf, Saket, and Maithili Iyer."Energy, Emissions and Economic Impacts of Appliance Efficiency Measure."INSPIRE 2017, Nov. 27 - Dec. 1, 2017 (2017) 523-536.

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005